ภาษา :
เจมโมโปลิสฟรีโซน เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่น กลุ่มสินค้ามูลค่าสูง อุปกรณ์ไอที โทรคมนาคม อิเลคทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เลนส์ แว่นตา อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องเขียน ของเด็กเล่น

ผังโครงการ

เจมโมโพลิส เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่รองรับกิจการที่ปราศจากมลภาวะ อาทิเช่น อัญมณีและเครื่องประดับ นาฬิกา เลนส์ แว่นตา อุปกรณ์การแพทย์ โทรคมนาคม ไอที คอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ของเด็กเล่นเนื้อที่ของโครงการทั้งหมด 800 ไร่ ได้พัฒนาเฟสแรกไปแล้ว 172 ไร่เพื่อเป็นสถานประกอบการผลิตและการค้า ประกอบไปด้วย 145 บริษัท จาก 28 ประเทศทั่วโลก ซึ่ง 90 เปอร์เซ็นต์เป็นบริษัทต่างชาติที่เป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับด้วยทำเลที่ดีที่สุดเพียง 8 นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ สิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพ ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารพาณิชย์ในโครงการ โรงเรียนฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดหาบุคลากร บริษัทขนส่ง โลจิสติกส์ สำนักงานศุลกากรที่คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้า บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบภายในโครงการ สาธารณูปโภคครบครัน พร้อมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากเป็นปัจจัยสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายของนักลงทุน

เจมโมโปลิส ซิตี้....โครงการในอนาคต

ผลจากความสำเร็จในเฟส 1 นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี มีที่ดินรอการพัฒนาจำนวนประมาณ 600 ไร่ ด้วยความเหมาะสมในเรื่องทำเลที่ตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวก จึงมีแนวคิดจะขยายโครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานีเฟส 2 ให้เป็นเมืองที่สมบูรณ์พร้อม โดยจัดให้มี กิจการบริการอื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มความสมบูรณ์ของโครงการ ภายใต้กรอบการกำกับดูแลมาตรฐานการรักษาสิ่งแวดล้อมและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อจัดให้เป็น “ นิคมอุตสาหกรรมบริการ ” ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นิคมอุตสาหกรรมบริการ เป็นนิคมอุตสาหกรรมประเภทใหม่ที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพิ่มประเภทกิจการบริการ นอกเหนือจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันในตลาดโลก ผู้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม อาทิ ผู้ประกอบการต่างด้าว ได้รับสิทธิการถือครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้รับใบอนุญาติการทำงานในประเทศสำหรับชาวต่างชาติ ยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

ประเภทของกิจการที่อนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตนิคมอุตสาหกรรมบริการ

  • กิจการซื้อมาขายไปของสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าที่ใช้ในการผลิต
  • กิจการขนส่งและบริการ เช่น คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า
  • กิจการเกี่ยวกับการแสดงสินค้า นิทรรศการ
  • กิจกรรมให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษาและบริการทางวิศวกรรม
  • กิจการการบริการวิจัยและพัฒนา
  • กิจการโทรคมนาคม สารสนเทศ และ สื่อสารและบันเทิง
  • กิจการสุขภาพ อนามัย โรงพยาบาล ศูนย์ดูแลสุขภาพ
  • กิจการด้านการศึกษา
  • กิจการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความคืบหน้า

โครงการนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เฟส 2 อยู่ในระหว่างการพัฒนาแนวคิด รูปแบบโครงการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ

นิคมอุตสาหกรรมอัญธานียินดีต้อนรับนักลงทุนสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสุทธิพงษ์ ดำรงค์สกุล โทร. 02 727 0000 / 081 890 3432
อีเมล์ suttipong@gemopolis.com